Handelsbetingelser

I Fitforfuture´s webshop modtages Dankort, Visa og MasterCard.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
En tilmelding, et medlemskab og klippekort er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Fitforfuture forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Fitforfuture.

§2 Medlemsbetingelser
Fitforfuture kan ændre medlemsbetingelserne løbende. Betingelserne vil altid være tilgængelige via hjemmesiden og/eller med opslag i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. Klippekorts-ordning kan ikke opsiges/refunderes men slutter automatisk når klippene er brugt eller gyldighedsperioden er udløbet. Se gyldighedsperioder på klippekort længere nede.

§4 Opsigelse
Kontant/DIBS medlemskab kan ikke afbrydes i den periode der er bestilt/betalt for. Opsigelsesfristen er for holdtræning løbende måned + 1 måned. Opsigelse ved 1. måneds medlemskab skal ske via mail til: mail@fitforfuture.dk senest den sidste dag i den måned der er betalt for. Modtages opsigelsen efter denne dag, er den først gældende til måneden efter. Opsigelse ved 3 måneders medlemskab skal ske via mail til: mail@fitforfuture.dk senest den sidste dag i perioden der er betalt for. Modtages opsigelsen efter denne dag, er opsigelsen først gældende efter den nye 3 måneders periode.
Tilmelding til vægttabshold er bindende ved tilmelding og kan derfor uanset årsag, ikke refunderes hverken før, under eller efter forløbet.

§5 Prisændringer
Fitforfuture forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst korrekt e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
Fitforfuture kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
Køb af events, specialforløb, vægttabsforløb og andre aktiviteter udover den almene/faste holdplan, er bindende ved tilmelding/køb og kan ikke tilbagebetales ved afmelding.

§7 Afbud og fremmøde samt medlemskort
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking så hurtigt som muligt og senest 3 timer før holdstart, på hverdags-morgenhold dog senest kl. 22.00 aftenen før holdet. Der kan IKKE afmeldes via sms, email eller telefon uanset årsag. Meldes der ikke fra jvr. ovenstående varsel, opkræves et bødetillæg på kr. 30,00 som fratrækkes kundens kort. Der skal fremmødes med medlemskort via fremmøde skærmen i centeret før timen – fremmødes der ikke korrekt, anset dette for manglende deltagelse og der opkræves derfor automatisk bødetillæg på kr. 30,00. Fitforfuture forbeholder sig ret til at foretage ændringer på bødetillæg. Dette vil blive varslet ved opslag i centeret. Ved mistet medlemskort opkræves gebyr på kr. 50 for nyt medlemskort. Nyt kort bestilles via email.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.
Ved manglende afbud til events, er bødetillæg som ovenstående også gældende. Ved deltagelse i specialforløb såsom vægttabshold, er bødereglen ikke gældende. Bødereglen er dog stadig gældende for deltagere på vægttabshold, som også deltager i den almene holdtræning.

§8 Værdigenstande
Fitforfuture garanterer ikke for tab af medbragte værdigenstande pga. tyveri eller tingskade. Fitforfuture henviser til udøverens egne forsikringer.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem/bruger af Fitforfuture er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Fitforfuture tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. Fitforfuture henviser til udøverens egne forsikringer. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I specielle tilfælde af længerevarende sygdom eller skader, er det muligt at sætte et medlemskab i bero i op til 3 måneder. Gebyr kr. 100 trækkes automatisk fra kundens kort.
Beroperioden skal ligge i forlængelse og kan ikke opdeles uden yderligere betaling på kr. 100,00. Fitforfuture kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelse af denne betales af medlemmet. Det er ikke muligt at sætte yderligere medlemsskab/klippekort/forløb/vægttabsforløb eller andre køb i bero

§11 Ferie
Et medlemskab kan sættes i bero ved længerevarende rejse. Dette meddeles via mail og skal godkendes af Fitforfuture. Beroperioden skal ligge i forlængelse og kan ikke opdeles uden yderligere betaling på kr. 100,00. Det er ikke muligt at sætte yderligere medlemsskaber/klippekort/forløb/vægttabsforløb eller andre køb i bero

§12 Hold udbud
Fitforfuture har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger bl.a af antal medlemmer, tilgængelige instruktører, ferietid og lign. Der vil oftest være ændringer i holdplanen i helligdage, ferier etc.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Fitforfuture kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Fitforfuture uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 Gyldighed
Ved køb af klippekort/rabatkort af holdtræning, personlig træning og kropsanalyse er gyldigheden som beskrevet ved godkendelse af købet. Hvis ikke en gyldigheds-periode er præcist beskrevet, er et enkelt klip gyldig i 1 måned, 5 klip gyldig i 3 måneder og 10 klip gyldig i 6 måneder.